Παραγωγή ενέργειας από λίπος κοτόπουλου... στην Βραζιλία PDF Εκτύπωση E-mail
Του κόσμου τα νέα - Οικολογικά
Δευτέρα, 04 Δεκέμβριος 2006 20:12
 Στη νότια Βραζιλία ιδιωτική εταιρεία αρχίζει να παράγει ενέργεια από λίπος κοτόπουλου. Σε όλη τη χώρα υπάρχουν πολλοί αποθηκευτικοί χώροι κατάψυξης του κρέατος του κοτόπουλου, οι οποίοι στο εξής θα χρησιμοποιούν ενέργεια για τη λειτουργία των ψυγείων και την κίνηση των φορτηγών οχημάτων από το ίδιο το λίπος που θα αποσπούν απ' τα κοτόπουλα!

Υπολογίζεται ότι σε όλη τη χώρα θα παράγονται από το λίπος συνολικά 200 λίτρα βιοκαυσίμου την ώρα, ενώ μελετάται η προοπτική για παραγωγή ενέργειας από βοδινό και χοιρινό κρέας. Ας σημειωθεί δε ότι το καύσιμο που παράγεται είναι δέκα φορές καθαρότερο από το πετρέλαιο κίνησης.

Η Βραζιλία είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και χρήση των βιοκαυσίμων: μέσω της παραγωγής ζάχαρης παράγει 15 δισ. λίτρα αιθανόλης, μέρος της οποίας εξάγει με σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία.

Η Ελλάδα θα μπορούσε λόγω κλιματολογικών συνθηκών να πρωτοπορεί στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, προβάλλοντας μάλιστα στο εξωτερικό μια "πράσινη" ταυτότητα, που θα προσείλκυε περισσότερους συνειδητοποιημένους επισκέπτες. Φαίνεται όμως ότι μεγάλα συμφέροντα, αλλά και τα διόλου ευκαταφρόνητα συντεχνιακά μικροσυμφέροντα εμποδίζουν, και σ' αυτόν τον τομέα, την πρόοδο. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν σε κάποια νησιά του Αιγαίου εγκατεστημένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε αχρηστία!!!

Ημερομηνία καταχώρησης: 4.12.2006