Θαλασσινό νερό, το νέο καύσιμο PDF Εκτύπωση E-mail
Του κόσμου τα νέα - Αξιοσημείωτα
Σάββατο, 22 Δεκέμβριος 2007 09:51
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έκανε Ιρλανδός ερευνητής ενώ προσπαθούσε να αφαλατώσει θαλασσινό νερό με τη γεννήτρια ραδιοφωνικών συχνοτήτων που ανέπτυξε για τη θεραπεία του καρκίνου. Προς μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε ότι το αλμυρό νερό για όσο χρονικό διάστημα βρισκόταν υπό την εκπομπή των ραδιοκυμάτων, μπορούσε να αναφλεγεί καθώς οι ραδιοφωνικές συχνότητες εξασθενούν τους δεσμούς μεταξύ των στοιχείων που το αποτελούν και τότε απελευθερώνεται υδρογόνο. 'Οταν αναφλεγεί το υδρογόνο, συνεχίζει να καίγεται για όσο καιρό εκτίθεται στην εκπομπή των συχνοτήτων αυτών.

Με δεδομένο ότι το αλμυρό νερό είναι η πρώτη ύλη με τη μεγαλύτερη αφθονία στον πλανήτη μας, οι επιστήμονες εξετάζουν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τις δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, σε μια ανακάλυψη που πολλοί ήδη χαρακτηρίζουν ως μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων 100 ετών.

Ημερομηνία καταχώρησης: 22.12.2007