Αυξάνεται περαιτέρω ο πληθυσμός της Κίνας PDF Εκτύπωση E-mail
Του κόσμου τα νέα - Αξιοσημείωτα
Σάββατο, 22 Δεκέμβριος 2007 09:51
Ο πληθυσμός της Κίνας προβλέπεται να φτάσει στα 1,5 δις κατοίκους μέχρι το 2033, παρά την εφαρμογή της πολιτικής του ενός παιδιού. Η Κίνα εφάρμοσε το 1970 για πρώτη φορά πολιτική ελέγχου των γεννήσεων, για να προστατεύσει τη γη και τα αποθέματα νερού και ενέργειας. Σύμφωνα με την νομοθεσία, μια οικογένεια που ζει στην πόλη μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί, ενώ αν ζει στις αγροτικές περιοχές δύο. Επίσης, επιβάλλονται ψηλά πρόστιμα σε εύπορους πολίτες που δεν ακολουθούν τους κανόνες του οικογενειακού προγραμματισμού. Η πολιτική αυτή ωστόσο, έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των αγοριών, καθώς γίνεται επιλογή φύλου μέσω των εκτρώσεων. Η εσωτερική μετανάστευση μέσα στην αχανή αυτή χώρα έχει επίσης ως αποτέλεσμα να φτάσει ο αριθμός των κατοίκων του Πεκίνου στα 17,4 εκατομμύρια άτομα.

Ημερομηνία καταχώρησης: 22.12.2007