Βιοκαύσιμα, περιβάλλον και τιμές αγροτικών προϊόντων PDF Εκτύπωση E-mail
Του κόσμου τα νέα - Αξιοσημείωτα
Σάββατο, 12 Ιανουάριος 2008 10:11
Η ανάπτυξη καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοκαυσίμων ξεκίνησε και στην Ελλάδα και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής, καθώς μειώθηκε η προσφορά των σιτηρών και κατά συνέπεια αυξήθηκαν οι τιμές τους. Τα βιοκαύσιμα είναι επίσης αμφιλεγόμενα, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρουν.

Το 'Iδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών προτείνει μια σειρά μέτρων που θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις από την χρήση βιοκαυσίμων. Σε αυτά συγκαταλέγεται ο έλεγχος της αγροτικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να αποφευχθούν πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, οι οποίες θα προκαλέσουν κοινωνικά προβλήματα.

Ημερομηνία καταχώρησης: 12.1.2008