Θεραπευτικά φυτά υπό εξαφάνιση Εκτύπωση
Του κόσμου τα νέα - Οικολογικά
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2007 20:18
Η αγορά της βοτανοθεραπευτικής αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό στη Β. Αμερική και στην Ευρώπη. Τα περισσότερα φυτά τα παίρνει η βιομηχανία από την Ινδία και την Κίνα. 50.000 φυτά χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς και λόγω της εντατικής εκμετάλλευσης απειλούνται από εξαφάνιση περίπου 10.000 είδη, δηλαδή το ένα πέμπτο. Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας της άγριας χλωρίδας πιέζουν τις βιομηχανίες φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τα βότανα να επενδύσουν χρήματα στην καλλιέργεια των θεραπευτικών αυτών φυτών. Έτσι θα προστατευτούν τα φυσικά οικοσυστήματα στα οποία τα θεραπευτικά φυτά είναι ενταγμένα.

Ημερομηνία καταχώρησης: 10.1.2007