Η “άλλη” πλευρά των πραγμάτων PDF Εκτύπωση E-mail
Το θέμα είναι... (προηγούμενα) - Αρχείο κειμένων
Σάββατο, 05 Δεκέμβριος 2009 15:01

251

Στην ιστορία, στην πολιτική, στην κοινωνία, αλλά και στην ζωή του ανθρώπου, η σύνδεση του συμβάντος με τους νόμους αποκαλύπτει την «άλλη» πλευρά των πραγμάτων. Αυτό που απομένει να διερευνηθεί είναι η λειτουργία των νόμων που καθορίζουν τα συμβάντα, αφού πρώτα ο άνθρωπος αποδέχεται και έχει την βεβαιότητα ότι τα συμβάντα καθορίζονται από νόμους…. 

… Όταν ο άνθρωπος δεν αναζητά την δράση των νόμων πίσω από τα συμβάντα και δεν οδηγείται στην κατανόηση, και κατά συνέπεια, στη λύση του συμβάντος, τότε το συμβάν θα επαναλαμβάνεται ακριβώς για τον ίδιο λόγο που η ιστορία συνέχεια επαναλαμβάνεται… 

…Η αντίληψη και η κατανόηση των νόμων πίσω από τα συμβάντα είναι εκείνη που θα επιτρέψει την τροποποίηση των συνθηκών της ανθρώπινης ζωής με την αντίστοιχη τροποποίηση της ανθρώπινης δράσης την οποία θα έπρεπε να κατευθύνει το έλλογο στοιχείο και όχι η λήψη σποραδικών και ασύνδετων μεταξύ τους αποφάσεων.   

Σχετικό κείμενο: Τα συμβάντα και η θέση μας σε αυτά