Για τον συντονισμό με το υπερβατικό όν PDF Εκτύπωση E-mail
Πνευματικότητα - Για διαλογισμό και εφαρμογή
Πέμπτη, 01 Φεβρουάριος 2007 10:30
Μονάχα αν λειάνουμε εντελώς την τραχύτητα, μονάχα αν αφαιρέσουμε τα ακάθαρτα στοιχεία από τον εαυτό μας,.... μονάχα μέσω της ακατάπαυστης εργασίας επί του εαυτού μας... μπορούμε να γίνουμε ένα συνειδητό όχημα του Μείζονος Φωτός.

Μία περαιτέρω παρομοίωση μπορεί να σας απεικονίσει το έργο. Σίγουρα γνωρίζετε ότι δύο ομοιόμορφα συντονισμένες χορδές ενός μουσικού οργάνου δονούνται ταυτόχρονα αν κάποιος χτυπήσει μονάχα την μία από αυτές τις χορδές. Ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε κατάσταση παρόμοιου συντονισμού με το υπερβατικό όν. 'Ομως ο άνθρωπος πρέπει, επίσης, όπως και η χορδή, να είναι ικανός να δονείται ελεύθερα. Πρέπει να απελευθερώσει τον εαυτό του από τον περιοριστικό δογματισμό, από τις αρνητικές σκέψεις, τον φόβο και το μίσος, την άγνοια και την αδιαλλαξία... για να αναφέρουμε μονάχα μερικά από τα εμπόδια.

Ακριβώς όπως και η χορδή δεν μπορεί να δώσει καθαρό τόνο, αν είναι βρώμικη. Ακριβώς όπως και η χορδή απαιτεί μία ένταση προκειμένου να αποδώσει μία ομαλή και κανονική νότα, είναι επίσης απαραίτητο για τον άνθρωπο που θέλει να συντονισθεί χάριν μίας αντίστοιχης αρμονικής σχέσεως, να ενταθεί ανοδικά προκειμένου να πετύχει κάτι το υψηλότερο.

Από τις διδασκαλίες του Μαρτινισμού στον βαθμό του Εταίρου του Μαρτινιστικού και Συναρχικού Τάγματος.

Ημερομηνία καταχώρησης: 1.2.2007