Η "Βαβέλ"... προβληματίζει PDF Εκτύπωση E-mail
Προβληματισμοί - Σκέψεις
Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2006 12:43

του Σταμάτη Τσαχάλη

Πρόσφατα προβλήθηκε στους κινηματογράφους η ταινία "Β α β έ λ".

Αυτό που αξίζει να "δει" κανείς στο έργο, πέρα από το καλλιτεχνικό μέρος, είναι ο απλός και απτός τρόπος με τον οποίο ο σκηνοθέτης προβάλλει την επιστημονική θεώρηση των δικτύων αλληλοσυσχέτισης και αλληλεπίδρασης όλων των όντων του κόσμου μας και όχι μόνο.

Μία πράξη που γίνεται σε κάποιο χωροχρονικό σημείο του πλανήτη έχει άμεσες επιπτώσεις σε πολλά άλλα μέρη της Γής. Γεγονότα ανθρώπινα τα οποία φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους, γιατί μπορεί να εμφανίζονται ξαφνικά σε διαφορετικές ηπείρους, κατά βάθος σχετίζονται για κάποιον που διαθέτει την γνώση της συνέχειάς τους, μέσα από την χρονική και χωρική εξέλιξή τους.

Εφ' όσον ισχύει αυτό στην πραγματικότητα, καταλαβαίνει κανείς την μεγάλη ευθύνη των ανθρώπων για τις πράξεις τους, τα συναισθήματά τους, τους λόγους τους, τις σκέψεις τους κ.λπ..

Μπορεί να φαντασθεί κάποιος ότι η τάδε πράξη του έχει ως συνέπεια, σε κάποιο άσχετο και άγνωστο σ' αυτόν "τόπο", σε κάποιους άγνωστους συνανθρώπους του, μια συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση, η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλά ευχάριστα ή δυσάρεστα συμβάντα σε άτομα, αλλά και σε ευρύτερες ομάδες;

Να ήταν δε μόνο οι πράξεις μας! Είναι και οι παραλείψεις μας, οι καθυστερήσεις μας, οι αναβλητικότητές μας κ.λπ., ο,τιδήποτε, δηλαδή, αποτελεί μια επιλογή μας, το καταλαβαίνουμε ή όχι, το δεχόμαστε ή όχι, το θέλουμε ή όχι, το δικαιολογούμε ή όχι.

Ιδιαίτερα σήμερα, η πληροφορία που μεταδίδεται ταχύτατα σε όλα τα σημεία του πλανήτη και του σύμπαντος, και οι συνεχώς αυξανόμενες μετακινήσεις πληθυσμών σε όλες τις χώρες συμβάλλουν στην επέκταση των δικτύων και επομένως και των καρμικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.

Κι όμως οι άνθρωποι δεν τα αποδέχονται αυτά, παρ' όλο που και η επιστήμη πλέον τα έχει αποδείξει.

Ποιος ξέρει, όμως, μπορεί ένα κινηματογραφικό έργο να "μιλήσει" στην καρδιά των ανθρώπων και να βοηθήσει στην κατανόηση και την εφαρμογή των Συμπαντικών Νόμων!

Σ. Τ.

Ημερομηνία καταχώρησης: 12.12.2006