Νοόσφαιρα: 'Ενα πολλά υποσχόμενο πείραμα PDF Εκτύπωση E-mail
Επιστήμη - Επιστημονικά άρθρα
Πέμπτη, 01 Φεβρουάριος 2007 19:22
Με την εξελικτική πορεία της η επιστήμη έφτασε στο σημείο της απόδειξης του αλληλοσυσχετισμού και της αλλληλεπίδρασης των πάντων μέσα στο Σύμπαν.

Αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα των ερευνητών, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση εξηγούνται πολλά φαινόμενα ή δίνονται απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, τα οποία μέχρι στιγμής θεωρούνταν θέματα της φιλοσοφίας ή της λεγόμενης "μεταφυσικής".

Είναι παρήγορο για την πνευματική πορεία της ανθρωπότητας ένα τέτοιο βήμα της επιστήμης.

Βέβαια, ο άνθρωπος από την εποχή που άρχισε να έχει κάποια στοιχειώδη αντίληψη για τον εαυτό του και την θέση του μέσα στο σύμπαν, έψαχνε να βρεί την σχέση που διέπει την συμβίωση με τους ομοίους του και με το περιβάλλον του.

Απλά η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας τού δίνει την δυνατότητα μιας χειροπιαστής απόδειξης πραγμάτων, τα οποία είχε παρατηρήσει δια μέσου των ικανοτήτων του, χωρίς να μπορεί να τα αποδείξει.

'Ενα μεγάλο πείραμα αφορά στην απόδειξη του ότι ο άνθρωπος επηρεάζει το περιβάλλον του, όπως άλλωστε είναι γνωστή η επίδραση του περιβάλλοντος επί του ανθρώπου.

'Οπως δηλαδή ο,τιδήποτε συμβαίνει σε κοσμικό επίπεδο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα κάθε ζωντανό οργανισμό και τον άνθρωπο, έτσι και ο,τιδήποτε συμβαίνει στον άνθρωπο επηρεάζει τις καταστάσεις και τα γεγονότα του κοσμικού επιπέδου.

Πιό συγκεκριμένα η έρευνα κατευθύνεται στην απόδειξη της επίδρασης της ανθρώπινης νόησης στην ύλη και μάλιστα στην λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών.

Προς το τέλος του 1970 ερευνητές απο το Πανεπιστήμιο του Princeton άρχισαν να πειραματίζονται πάνω στην παραγωγή ηλεκτρονικών αποτελεσμάτων της ανθρώπινης νόησης στην πληροφορία που παράγεται από ένα υλικό ηλεκτρονικό σύστημα.

Με πειράματα που κράτησαν αρκετά χρόνια διαπίστωσαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.

Σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις βρέθηκε ότι η πρόθεση και η βούληση ενός παρατηρητή μετέβαλε ανάλογα τα αποτελέσματα κάνοντάς τα να αποκλίνουν από τα θεωρητικά αναμενόμενα.

'Ετσι, προς το τέλος του 1993, έγινε μια συνδιάσκεψη επιστημόνων, όπου πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα με έναν φορητό υπολογιστή και μια ηλεκτρονική συσκευή παραγωγής τυχαίων αριθμών, όπως το 0 και το 1. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ροή των αριθμών αυτών απέκλινε από την θεωρητικά αναμενόμενη σύμφωνα με τον νόμο των πιθανοτήτων, κατά τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία επήρχετο ένας συντονισμός απόψεων και θέσεων του συνόλου των συμμετεχόντων ερευνητών.

Το πείραμα επαναλήφθηκε πολλές φορές και σε ομάδες περισσότερων ατόμων, τα οποία παρουσίαζαν μεγαλύτερο βαθμό "συντονισμού" απόψεων ή συναισθημάτων. Και πάλι διαπιστώθηκε επίδραση του συντονισμού των συμμετεχόντων στην αναμενόμενη ροή των δεδομένων.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε περιπτώσεις ενός συντονισμού σκέψεων ή συναισθημάτων (ανεξάρτητα από τον θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα του) που προκλήθηκε σε ευρύτερες μάζες εξ αιτίας γεγονότων που απασχόλησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα όπως: στις 8 Αυγούστου 1998, όταν ανακοινώθηκε η βομβιστική επίθεση στις Αμερικανικές πρεσβείες του Ναϋρόμπι και του Νταρ-Ελ-Σαλάαμ, το βράδυ της πρωτοχρονιάς του 1999 (η πρωτοχρονιά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου για όλο τον κόσμο με αντίστοιχα συναισθήματα), η ολική έκλειψη Ηλίου της 11ης Αυγούστου 1999, η περίπτωση του μεγάλου σεισμού της Τουρκίας το 1999 κλπ. Μάλιστα στην περίπτωση του σεισμού είχαμε αποτελέσματα επίδρασης στο δίκτυο των ηλεκτρονικών συσκευών πριν καν φτάσει η είδηση στον κόσμο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι κόμβοι του δικτύου των συσκευών "διαισθάνονται" την έλευση σημαντικών γεγονότων, πράγμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην πρόγνωση και πρόληψη.

Σε κάποιο άρθρο, περιοδικού παραψυχολογίας, αναφέρθηκε το εξής: "'Ισως η Γη περιβάλλεται από ένα πεδίο πληροφορίας -σε αντιστοιχία με το φυσικό μαγνητικό πεδίο της- το οποίο ονόμασε "Νοόσφαιρα". Πρόκειται για ένα αόρατο κέλυφος που περιβάλλει την Γη και δημιουργείται από τον νου κάθε ανθρώπου. Αυτό μπορεί να μεταφέρει πληροφορία με την μορφή κυμάτων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα άλλα γνωστά πεδία.

Η ένταση αυτού του πεδίου φαίνεται να εξαρτάται από την βούληση κάθε ατόμου και τον βαθμό που τον απασχολεί κάποιο θέμα. Τα νοητικά κύματα, που εκπέμπει το κάθε άτομο, μπορούν να συμβάλλουν μεταξύ τους ή να παρεμβάλλονται το ένα στο άλλο.

Η ιδέα ότι ένα μη απτό πεδίο ενώνει τους ανθρώπους μέσω και δια της νόησης, αποτελεί μια προσέγγιση, της πίστης περί ύπαρξης της συνειδητότητας.

Τα πειράματα συνεχίζονται με την ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων από κόμβους ενός μεγάλου δικτύου ηλεκτρονικών συσκευών, προβλέποντας και καταργώντας τις τυχόν αλλοιώσεις των αποτελεσμάτων, από εξωγενείς παράγοντες, όσο το επιτρέπει η σημερινή τεχνολογία.

Οι μελλοντολόγοι πιστεύουν ότι αυτό το πεδίο είναι η βάση μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης Νοόσφαιρας, ενός "νοητικού πεδίου" της Γης, το οποίο θα αποτελεί την συνάθροιση όλων των μορφογενετικών πεδίων της Γης. Ενός πεδίου που περιέχει την συλλογική γνώση όλης της ανθρωπότητας, μιας έννοιας που παραπέμπει στο Συλλογικό Υποσυνείδητο του Carl Jung.

Την ιδέα της Νοόσφαιρας παρουσίασε πριν πολλά χρόνια ο Ιησουίτης παλαιοντολόγος Pierre Teilhard de Chardin. Ο Chardin πίστευε ότι σταδιακά αλλά σταθερά η ανθρωπότητα ακολουθεί μια πορεία από την ατομική συνειδητότητα προς μια συλλογική συνειδητότητα, μια πανανθρώπινη υπερ-συνείδηση.

Σύμφωνα με τον Chardin αλλά και με τον Ρώσο βιολόγο Vladimir Verdansky, η Γη μετατρέπεται από μία Βιόσφαιρα (δηλαδή μια σφαίρα μετασχηματισμού της κοσμικής ενέργειας σε ζωή), σε μια Νοόσφαιρα, την σφαίρα της νόησης και της συλλογικής διάνοιας.

Η Νοόσφαιρα ήδη περιβάλλει την Γη, αλλά βρίσκεται σε ασυνείδητη κατάσταση, λειτουργώντας μηχανικά. 'Οταν θα γίνει πλήρως συνειδητή θα δημιουργήσει ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας, ανοίγοντας νέους δυναμικούς ορίζοντες.

Ο Chardin αντιλαμβάνεται την δημιουργία της Νοόσφαιρας σαν την ενοποίηση του υλισμού και της πνευματικότητας σε ένα «σημείο Ω» όπως το αποκαλεί. 'Ορισε το "σημείο Ω", ως "το σημείο σύγκλισης της ανθρώπινης εξέλιξης για την ανάδυση του υπερ-προσωπικού".

Είναι το σημείο μιας παγκόσμιας υπερσυνειδητής τηλεπαφής και τηλεπικοινωνίας. Πρόκειται για το αποκορύφωμα της τέχνης, της φιλοσοφίας, του πολιτισμού και της επιστήμης σε μία δυναμική μοναδικότητα.

Το σημείο αυτό θα επιτευχθεί, όταν, αφού σαν ανθρωπότητα έχουμε τιθασσεύσει τα στοιχεία της φύσης, θα αναζητήσουμε τον Θεό και την αγάπη. Θα είναι σαν να ανακαλύπτει ο άνθρωπος την φωτιά για δεύτερη φορά στην ιστορία.

Αν στο σύστημα ανθρώπινο όν διακρίνουμε τρία επίπεδα, το βιολογικό, το ψυχικο-συναισθηματικό και το διανοητικό, γιατί σ' ένα ευρύτερο σύστημα όπως είναι το πλανητικό όν να μην διακρίνουμε τρία επίπεδα ανάλογα, την βιόσφαιρα, την ψυχόσφαιρα και την νοόσφαιρα;

Με ανάλογο τρόπο μπορεί να γίνει αντιληπτή και μία τριμερής συγκρότηση του Κόσμου, από ένα φυσικο-ζωϊκό σώμα, ένα ψυχικό σώμα και ένα νοητικό σώμα.

Ο Τριαδικός Νόμος της Δημιουργίας εφαρμόζεται ανάλογα και σε όλα τα συστήματα, σε διαφορετικά επίπεδα και διαστάσεις. Με τον τρόπο αυτό εξηγούνται πολλά οντολογικά προβλήματα, τα οποία απασχόλησαν, απασχολούν και θα απασχολούν τον άνθρωπο.

Πολλές φορές διαφέρουν οι όροι της γλώσσας μας, οι οποίοι περιγράφουν πραγματικότητες σε διαφορετικά επίπεδα ή διαστάσεις, αλλά οι Νόμοι είναι αυτοί που είναι στην εφαρμογή τους και αποτελούν "πύλες-περάσματα" για την κατανόηση και βίωση του αληθινού! 

Σταμάτης Τσαχάλης