Πρότυπα και Αρχέτυπα PDF Εκτύπωση E-mail
Προβληματισμοί - Σκέψεις
Δευτέρα, 03 Μάρτιος 2008 17:39

Αν η σημερινή κοινωνία πάσχει από ποικίλες ασθένειες σε όλους τους τομείς, τούτο αναμφίβολα οφείλεται στο ότι ακολουθεί εσφαλμένα πρότυπα, που απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τις αρχετυπικές αρχές που διέπουν την ιδανική Πολιτεία.

Οι θεσμοί που σχεδιάζουν τα πρότυπα, πολιτικοί, θρησκευτικοί ή άλλοι, έχουν βυθιστεί τόσο πολύ στην ύλη ώστε έχουν αποκοπεί από την πνευματική αρχή του 'Οντος, απ' όπου απορρέουν τα αρχέτυπα της υγιούς κοινωνίας.

Οι διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες δεν είναι πλέον σε θέση να αφουγκραστούν τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γιατί όλες τις εντυπώσεις που προσλαμβάνουν από το άτομα ή από τις κοινωνικές ομάδες (οικογένεια, ενώσεις πολιτών, σωματεία, κλπ), τις "ζυγίζουν", τις "βλέπουν" μέσα από τα φίλτρα του δικού τους συμφέροντος και όχι με βάση το δέον γενέσθαι.Ελλείπουν σήμερα οι μεγάλοι εκείνοι άνδρες που θα μπορούσαν να βουλεύονται σύμφωνα με τις επιταγές μιας Ανώτερης Συνειδητότητας. Αντίθετα, ο κόσμος μας είναι γεμάτος από ανθρώπους που βούλονται σύμφωνα με την δική τους νόηση και τις συγκινήσεις τους, δρώντας ως κατακτητές, καθώς και απ’ αυτούς που ενδιαφέρονται μονάχα για την ικανοποίηση των χαμηλών ενστίκτων τους, δρώντας ως τύραννοι.

'Ολοι αυτοί δημιουργούν πρότυπα, που επηρεάζουν πλατιές μάζες του πληθυσμού, μιας και το 80% του πληθυσμού δρα μη συνειδητά ακολουθώντας στα τυφλά αυτό που τους επιβάλλει η όποια μόδα (και όχι μόνον αυτή των ρούχων). Κι έτσι ολόκληρη η κοινωνία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Πηγή της και τα πρότυπά της δεν συμβαδίζουν πλέον με τα αρχέτυπα, προκαλώντας μια πνευματική στέρηση που αργά αλλά σταθερά οδηγεί στην κοινωνική αλλά και στην ατομική ασθένεια.

Για να αποκατασταθεί η τάξη και η υγεία στην κοινωνία και στο άτομο, πρέπει και πάλι το κύρος των θεσμών να προέρχεται από το πνεύμα, η όποια εξουσία να πηγάζει από αυτό το κύρος, να διευθύνει το κοινωνικό σώμα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του και να φροντίζει ώστε το κοινωνικό σώμα να αποτελεί πραγματική έκφραση της πνευματικής πηγής του.

'Οταν η εξουσία τροποποιείται και υπακούει στο ατομικό συμφέρον, τότε τα δημιουργούμενα πρότυπα προκαλούν κοινωνικές αναταραχές (αναρχία, τυραννία, κλπ).

'Οταν η κοινωνία χάνει τις πνευματικές αξίες της, χάνει το φρόνημά της και αποβάλλει το φρόνημά της, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικές ανατροπές ή σε επανάσταση. Και όταν η κοινωνία δεν γνωρίζει και δεν σέβεται τα όριά της, τότε οδηγούμαστε σε ατομικές ή συλλογικές συγκρούσεις, σε πόλεμο.

Για να διορθώσουμε τα εσφαλμένα κοινωνικά πρότυπα έτσι ώστε να ξαναβρούν την αρχετυπική καθαρότητά τους, θα πρέπει ο δεσμός που ενώνει τις διάφορες κοινωνικές μονάδες, η κυβέρνηση, να είναι σε θέση να εναρμονίζει τις διάφορες αυτές μονάδες ώστε να συνειδητοποιήσουν πως αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της κοινωνίας. Τούτο σημαίνει ότι μεταξύ κοινωνίας και ατόμων πρέπει να αναπτυχθεί εκείνη η διαλεκτική σχέση που θα κάνει τα άτομα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συλλογικότητας στην οποία ανήκουν, αλλά και ταυτόχρονα να εναρμονίζουν την συλογικότητα αυτή στις ανάγκες των ατόμων που περιλαμβάνει.

Τότε θα αρχίσουμε να διακρίνουμε και πάλι τα αρχέτυπα εκείνα που αποτελούν τα διακριτικά σημάδια του θείου σχεδίου που επιτρέπει να επιστρέψουμε και πάλι στην πηγή μας.

Τριαντάφυλλος Κοτζαμάνης

Ημερομηνία καταχώρησης: 3.3.2008