Για την επεξεργασία μιας θετικής φιλοσοφίας για την Ζωή PDF Εκτύπωση E-mail
Πνευματικότητα - Για διαλογισμό και εφαρμογή
Σάββατο, 02 Φεβρουάριος 2008 18:20
Στη ζωή της Γης υπάρχουν τρία σημαντικά πράγματα. Ζούμε πάνω στην Γη και γι' αυτό πρέπει κατ' αρχήν να καταλάβουμε τον άνθρωπο, αν θέλουμε να καταλάβουμε την ζωή την οποία διάγει. Δίχως τον άνθρωπο, και η Φύση δεν έχει νόημα. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε, είναι οι άγγελοι που, ως μετάφραση σε συνήθη γλώσσα, αντιπροσωπεύουν την ανθρώπινη διάνοια, τις ανθρώπινες σκέψεις. Το τρίτο σημαντικό και μη κατανοητό από τον άνθρωπο πράγμα, είναι ο Θεός. Αυτή η λέξη, μεταφρασμένη σε κατανοητή γλώσσα, αντιπροσωπεύει την Αγάπη που φέρει την ζωή και την αθανασία στο ανθρώπινο όν. Κατά συνέπεια, το ιδεώδες του ανθρώπου είναι να καταλάβει τον εαυτό του, να καταλάβει τους αγγέλους, δηλαδή τις σαφείς και καθαρές σκέψεις, και τελικά να καταλάβει τον Θεό, δηλαδή την Αγάπη. Αν ο άνθρωπος καταλάβει αυτά τα τρία πράγματα, θα μπορεί να επεξεργαστεί μια θετική φιλοσοφία για την ζωή.

Ημερομηνία καταχώρησης: 2.2.2008