Πραγματοποίηση... ιδεών PDF Εκτύπωση E-mail
Υγεία - Θεραπευτική - Μικρά Μυστικά
Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2008 20:17
Σοφοί του παρελθόντος συμβούλευαν να εναποθέσουμε τις ιδέες μας που θέλουμε να υλοποιηθούν στο υποσυνείδητό μας. Ωστόσο, η εναπόθεση αυτή θα πρέπει να μην συνοδεύεται από εκεί και πέρα από σκέψεις σχετικές με τις ιδέες μας. Εάν δεν ξανασκεφτούμε τις ιδέες που θέλουμε να υλοποιηθούν, τότε αυτές θα ‘φυτρώσουν’, θα αναπτυχθούν και θα δώσουν καρπό. Ο οποιοσδήποτε συλλογισμός σχετικός με αυτές, μετά την εναπόθεσή τους στο υποσυνείδητό μας, αντιστοιχεί -απλώς- με σπορά που δεν θα δώσει κανέναν απολύτως καρπό, ή αλλιώς με σπορά που... δεν έγινε.

Ημερομηνία καταχώρησης: 3.3.2008