Ένας καινούργιος χρόνος ανέτειλε… PDF Εκτύπωση E-mail
Προβληματισμοί - Σκέψεις
Τετάρτη, 31 Δεκέμβριος 2008 16:37

Ένας καινούργιος χρόνος ανέτειλε...Θα είναι καλύτερος ή χειρότερος, με πολέμους ή με ειρήνη, με περισσότερους φτω­χούς ή με ευημερία, με ασθένειες κι επιδημίες ή με υγεία;

 

Όλα τούτα τα ερωτήματα απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, άλλον σοβαρά κι άλλον όχι, κι όλοι ψάχνουν τις απαντήσεις στον Καζαμία και στις σελίδες των αστρολόγων και των μελλοντολογικών βιβλίων. Ψάχνουν δηλαδή παθητικά για μια απάντηση σ’ ένα θέμα πολύ σοβαρό, που απαιτεί την ενερ­γό συμμετοχή του πολίτη για την διευθέτησή του.

 

Η παγκόσμια κατάσταση θα είναι καλύτερη ή χειρότερη ανάλογα με το αν εμείς, ως άτομα και ως συλλογικότητα, είμαστε καλύτεροι ή χειρό­τεροι. Κι αυτό εξαρτάται μονάχα από εμάς.

 

Η εσωτερική παράδοση Ανατολής και Δύσης μας πληροφορεί πως ό, τι συμβαίνει μέσα μας, συμ­βαίνει και έξω από μας, κι ό, τι συμβαίνει επάνω, συμβαίνει και κάτω, σύμ­φωνα με τον περίφημο νόμο των αναλογιών. Κι έτσι:

 

 

Στις μέρες μας πάμπολλοι "ψευδοπροφήτες" μάς υπόσχονται κάθε είδους σωτηρία, κοινωνική, ηθική, πνευματική, κλπ., αρκεί να πιστέψουμε σ’ αυτούς και να τους αναγορεύσουμε θεούς μας και πρόθυμα να υποταγού­με στην γήινη εξουσία τους. Κι ο άνθρωπος στρέφεται προς αυτούς τους σωτήρες με ευκολία αντί ν’ αναζητήσει μόνος του τους κανόνες και τις αρχές διαβίωσης που μας διδάσκει η Φύση κι ο Πλάστης της, κανόνες κι αρχές που ισχύουν αιωνίως και μπορούν, αν κατανοηθούν κι εφαρμο­στούν, να λύσουν όλα τα ανθρώπινα προβλήματα διατηρώντας την ισορ­ροπία και το κάλλος. Ακριβώς όπως και το μυαλό μας σκαρφίζεται δεκά­δες "αλήθειες" για να υποτάξει την καρδιά μας...

 

 

Κι όσο οι "πιστοί" συναθροίζονται γύρω από τους αυτόκλητους σωτήρες, πληθαίνουν εκείνοι οι σχηματισμοί που μάχονται για την εξουσία, πολιτική ή και θρησκευτική, αλλά σίγουρα εγκόσμια. Κι αν στις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες τους προστεθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την άκρατη ανάπτυξη του υλισμού, τότε γεννιούνται διαφωνίες, διχόνοιες κι έπειτα πόλεμοι. Ακριβώς όπως ο άνθρωπος, δέσμιος ο ίδιος του εγωισμού του και της αλαζονείας του, αποκόπτεται από τους άλλους, τους "ξένους", αναζητώντας τρόπους για να τους υποτάξει στην θέλησή του.

  

Κι όταν οι άνθρωποι δώσουν στην γη το παράδειγμα της βίας, της ανυπακοής και της διάσπασης, τότε αυτή η κοινωνική και νοητική ανισορ­ροπία προβάλλεται στην γη και προκαλεί γεωλογικές μεταβολές, όπως οι σεισμοί, και διαταραχές στα υπόγεια μαγνητικά ρευστά. Ακριβώς όπως στον δυσαρμονικό άνθρωπο επέρχεται διαταραχή των νευρικών και ψυχικών λειτουργιών.

  

Τότε με την σειρά του μολύνεται το έδαφος και, καθώς είναι εξα­ντλημένο από την υπερεκμετάλλευση, εμφανίζονται οι λιμοί. Ακριβώς όπως και στον άνθρωπο, η εξάντληση και η υπερβολική εργασία φέρ­νουν την σωματική αδυναμία και την ασθένεια.

 

 

Τα ίδια αίτια προβάλλονται κατόπιν στην ατμόσφαιρα, όπου πολ­λαπλασιάζονται οι νοσογόνοι παράγοντες και φθίνουν οι μικροβιοκτόνοι. Κι οι επιδημίες εξαπλώνονται... Ακριβώς όπως επηρεάζεται η ψυχική -αλλά και η σωματική - υγεία μιας οικογένειας όταν στους κόλπους της υπάρχει κάποιος χρόνια και βαριά άρρωστος.

  

Και τότε, όπως τα πάντα μέσα στον οικογενειακό αστερισμό αλλά­ζουν κι η πορεία του κάθε μέλους του αλλάζει, έτσι και στο στερέωμα συμβαίνουν αλλαγές σημαντικές και τα ουράνια σώματα αλλάζουν ταχύτη­τα και τροχιά. Πολλές παλιές παραδόσεις αναφέρουν ότι μια τέτοια ανα­ταραχή προηγήθηκε του μεγάλου κατακλυσμού των Γραφών... Και τότε, όσοι λίγοι προσδοκούν ακόμα έναν κόσμο καλύτερο, σύμφωνο με τις αρχές της Αρμονίας και της Αγάπης, στρέφουν το βλέμμα τους υπομονε­τικά προς τον Ουρανό, γρηγορούν κι εργάζονται, προσευχόμενοι σιωπηλά για όλους...

  

Κι ο Καλός Ποιμένας βγαίνει μέσα στην θύελλα για να βρει το πρόβατο που χάθηκε...

  

Ας σταθούμε από φέτος κοντά Του ως σκύλοι πιστοί για να τον βοηθήσουμε στο Έργο Του...

  Τριαντάφυλλος Κοτζαμάνης 

____________

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο 8ο τεύχος του περιοδικού “Οδοδείκτες” τον Ιανουάριο του 2003.