Άσκηση στην φιλανθρωπία PDF Εκτύπωση E-mail
Πνευματικότητα - Για διαλογισμό και εφαρμογή
Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2009 13:04
 ‘Κάθε άνθρωπος πρέπει να ασκείται στην φιλανθρωπία καθημερινά. Η φιλανθρωπία μάς βοηθά να μετακινήσουμε, να μεταφέρουμε την πραμάτεια μας, να πούμε έναν καλό λόγο. Κάθε βήμα προς την προσευχή είναι φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία είναι να δείχνεις τον δρόμο.’                                                                                                                 (Μωάμεθ)