Η γνώση και η λατρεία της αλήθειας Εκτύπωση
Πνευματικότητα - Για διαλογισμό και εφαρμογή
Τετάρτη, 01 Απρίλιος 2009 15:24
‘Όσοι γνωρίζουν την αλήθεια δεν είναι ίσοι μ’ εκείνους που την λατρεύουν.’                                                             (Κομφούκιος)